Офіційний сайт. Матеївецька сільська рада
e-mail: mateivoth@ukr.net	   тел. (03433) 9-21-97          графік роботи: пн-пт 8:00-17:15

УВАГА Коронавірус !!! Призупинено особисті прийоми громадян.

Дата: 17.03.2020 09:37
Кількість переглядів: 707

Фото без описуУ зв’язку із загрозою епідемії коронавірусної інфекції та недопущення масового поширення COVID-19 в Україні на позачерговомузасіданніДержавноїкомісії з питаньтехногенно-екологічноїбезпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення тимчасово припинити проведення особистих прийомів громадян в усіх органах державноївлади та органах місцевогосамоврядування.

 

Задля вирішення невідкладних проблем, які Вас турбують, Ви можете звертатися до керівництва Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади із письмовими зверненнями та надсилати їх поштою на адресу:

 78267, с.Матеївці, вул. Відродження, 10,абоелектронноюпоштою: mateivoth@ukr.net.

Крімцього, з метою вирішеннянагальнихпитань, Ви можете звертатися  за телефоном: (03433)92-1-97, щоденно, крімвихідних та святковихднів:

понеділок - четвер з 8:00 до 17:15год,

п'ятниця - з 8:00 до 16:00 год

У зв’язку із загрозою епідемії коронавірусної інфекції та недопущення масового поширення COVID-19 в Україні на позачерговомузасіданніДержавноїкомісії з питаньтехногенно-екологічноїбезпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення тимчасово припинити проведення особистих прийомів громадян в усіх органах державноївлади та органах місцевогосамоврядування.

 

Задля вирішення невідкладних проблем, які Вас турбують, Ви можете звертатися до керівництва Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади із письмовими зверненнями та надсилати їх поштою на адресу:

 78267, с.Матеївці, вул. Відродження, 10,абоелектронноюпоштою: mateivoth@ukr.net.

Крімцього, з метою вирішеннянагальнихпитань, Ви можете звертатися  за телефоном: (03433)92-1-97, щоденно, крімвихідних та святковихднів:

понеділок - четвер з 8:00 до 17:15год,

п'ятниця - з 8:00 до 16:00 год


Kомісія ТЕБ та НС Матеївецької сільської ради ОТГ з 17 березня 2020 року вводить додаткові заходи запобігання поширення
пандемії
COVID19

 Вирішили:

 заборонити роботу закладів громадського харчування, спортивних закладів, об'єктів торгівлі, розміщених на території Матеївецької ОТГ,окрім продуктових магазинів, аптек.

Керівникамустанов та закладів, якіпрацюють, дотримуватисьсанітарно-епідеміологічних норм.
 

Установам і організаціям, розміщених на території Матеївецької ОТГ, не залежно від форм власності припинити прийом громадян і проводити консультації з мешканцями громади виключно телефоном або по Інтернету. Керівникамустановоприлюднитиконтактнідані.

Настоятелям церковприпинитимасовіпублічнівідправи.

 

Держпродспоживслужба - про профілактичні заходи в закладах громадськогохарчування та продовольчоїторгівлі у зв'язкуізкоронавірусноюінфекцією

Рекомендаціїщодопроведенняпрофілактичнихзаходів з недопущенняпоширеннявипадків COVID-19 в закладах громадськогохарчування та продовольчоїторгівлі

Поширеннявипадківновоїкоронавірусноїінфекції (COVID-19) в країнахЄвропейського союзу та країнах, щоділятьспільнийдержавний кордон з Україною, потребуютьпідвищеннярівняобізнаності, посилення та проведеннядодатковихпрофілактичнихзаходівв закладах громадськогохарчування та продовольчоїторгівлі на всійтериторіїкраїни.

Загальнаінформація про захворювання

Коронавіруснаінфекційна хвороба COVID-19 булавпершевиявлена в місті Ухань провінціїХубейКитайськоїнародноїреспубліки в грудні 2019 року.

Станом на 2 березня 2020 року в світізафіксованопонад 89 000 випадків в 67 країнах, в тому числі в країнах, щомаютьспільнийдержавний кордон з Україною – Білорусі, Румунії таРосійськійФедерації.

Віруспередаєтьсявідлюдини до людиниповітряно-крапельним шляхом при тісномуконтакті.

 

Основніпрофілактичнііндивідуальні заходи 

До основнихіндивідуальнихпрофілактичнихзаходів належать:

гігієна рук – частемиття з рідким милом абообробкаспиртовмісними антисептиками не рідшеніж раз на 3 години, та після кожного контакту з тваринами, відвідуваннягромадськихмісць, використання туалету, прибирання, перед приготуваннямїжітощо;

гігієна кашлю – прикриття роту та носа при кашлі та чханнізігнутою рукою в ліктіабо одноразовою серветкою, яку необхіднознешкодитивідразупіслявикористання;

 утриманнявідконтактів з особами, щомаютьсимптомиреспіраторнихзахворювань – кашель, лихоманка, ломота в тілі, абозбереженняобов’язковоїдистанції та обмеження часу при контакті (не менше 1 метра);

утриманнявіддотиківобличчя руками;

 уразівиникненнясимптомівзахворювання, таких як лихоманка, кашель, ломота в тілітощо, слідзалишитисявдома та утриматисьвідвідвідуваньмісцьскупчень людей;

 використаннямедичної маски за наявностіреспіраторнихсимптомів, перерахованихвище, їїсвоєчасназаміна (кожні 3 годиниабонегайнопіслязабруднення) з подальшимзнешкодженням та миттям рук з милом абообробкою рук спиртовмісним антисептиком відразупіслязнімання маски.

Інформаційніматеріалидодаються.

Попереджувальні заходи з організаціїроботи .Необхідно:

 провести роз’яснювальну роботу з персоналом щодоіндивідуальнихзаходівпрофілактики та реагування на виявленнясимптомівсередпрацівників;

 роздрукувати та/абооновитиінформаційніпостери та нагадування персоналу про важливість та технікумиття рук та/абообробку рук спиртовмісними антисептиками;

 не допускатипрацівників, якімаютьознакиреспіраторнихзахворювань до роботи та обслуговуваннягромадян;

 забезпечити та контролюватипостійнунаявністьрідкого мила, одноразовихпаперовихрушників, спиртовміснихантисептичнихзасобів як для персоналу, так і для відвідувачів;

 забезпечитинаявністьзасобівіндивідуальногозахисту (ЗІЗ) для кожного працівника з розрахунку 1 медична маска на 3 годинироботи на особу та 1 флакон (100 мл) спиртовмісного антисептика на 1 особу на зміну (до 12 годин), провести відповідненавчання з використання та знешкодженнявідпрацьованих масок, серветок та встановитивідповідний контроль за дотриманням правил;

 забезпечитиможливістьвикористанняспиртовміснихантисептиків для відвідувачів;

 оновитиконтактнуінформацію про закладиохорониздоров’я, якінадаютьмедичнудопомогу при виникненніінфекційних хвороб та використовуватиїївроботі, поширитисередпрацівників;

 користуватисяпослугамилишенадійнихпостачальників, якідотримуютьсявисокихстандартівгігієни та вимогроботи з персоналом;

 забезпечитивідвідувачівдостатньоюкількістюодноразовихсерветок на столах обслуговування (та при видачі меню навиніс).

Дезінфекція, прибирання та утилізація. Необхідно:

забезпечитивологеприбирання з використанняммиючих та дезінфекційних (в кінцізміни) засобів та провітрювання не рідше, ніжкожні 3 години та післязакінченнязміни;

 проводитиобробкуповерхонь, місць контакту рук відвідувачів (ручки дверей, місцясидіння, раковини, барністійки, дитячікімнати, тощо) спиртовміснимидезінфекційнимизасобами з мінімальнимтерміномекспозиціївідповідно до інструкції;

мінімізуватиручнемиття посуду та, за можливості, забезпечитимиття в посудомийних машинах при високих температурах;

 забезпечитиокремемісце для знешкодженнявикористаних персоналом засобівіндивідуальногозахисту та одноразового посуду, щовикористовується, в пластиковіпакети, щозакриваються;

 забезпечитизнезараження (дезінфекцію) зібранихматеріалів перед знешкодженнямпротягомабо в кінцізміни.

Використаннядезінфікуючихзасобів

При дезінфекціїнеобхідновикористовуватистандартнідезінфекційнізасоби, зареєстрованівідповідно до законодавства, та якімаютьчиннеСвідоцтво про державнуреєстрацію. Необхіднодотримуватисьінструкції до кожного окремогодезінфекційногозасобу, в тому числіщододотриманняйогоефективноїконцентрації та експозиції (з дотриманням часу перебування на оброблюванійповерхні).

Для дезінфекціїможутьвикористовуватисьдезінфекційнізасоби та антисептики, зареєстрованівідповідно до чинного законодавства та маютьчиннеСвідоцтво про державнуреєстрацію:

  антисептики для обробкишкіри рук – спиртовмісніпрепарати (діючіречовини – ізопропіловий, етиловий спирт чиїхкомбінаціїтощо);

 препарати для дезінфекціїповерхонь з мінімальнимтерміномекспозиції (експозиціявід 30 сек до 2 хв) - спиртовмісніпрепарати (діючіречовини – ізопропіловий, етиловий спирт чиїхкомбінаціїтощо) для поверхонь, обладнаннятощо – деззасоби на основічетвертиннихамонієвихсполукчихлорвмісніпрепарати (бажанотаблетованіформи для забезпеченнячіткогодозування)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь